Obchodní podmínky

§1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Internetový obchod je k dispozici na adrese http://allegro.pl/sklep/16045974_e-tomazzo a je provozován společností

 

ÚDAJE SPOLEČNOSTI:

NÁZEV: E-TOMaZZo TOMASZ ZIELECKI

ADRESA: ul. 1 Maja 230, 44-340 Párování

DIČ: 6472519066

ČÍSLO ÚČTU:

mBank

66 1140 2004 0000 3802 6646 8453

REGON: 241436430

Orgán, který zaregistroval hospodářskou činnost: vedoucí obce Godów

Číslo v registru: Ne. WDEDG 1775/2009

předpisy

 

 

ÚDAJE SPOLEČNOSTI:

NÁZEV: E-TOMaZZo TOMASZ ZIELECKI

ADRESA: ul. 1 Maja 230, 44-340 Godów

DIČ: 6472519066

ČÍSLO BANKOVÉHO ÚČTU:

mBank

66 1140 2004 0000 3802 6646 8453

 

 

§ 1

Obecná ustanovení

1. Internetový obchod dostupný na internetové adrese www.e-iglaki.pl, www.e-iglaki.cz, www.e-heckenpflanzen.eu provozuje společnost:

 

ÚDAJE SPOLEČNOSTI:

NÁZEV: E-TOMaZZo TOMASZ ZIELECKI

ADRESA: ul. 1 Maja 230, 44-340 Godów

DIČ: 6472519066

REGON: 241436430

ČÍSLO BANKOVÉHO ÚČTU:

mBank

66 1140 2004 0000 3802 6646 8453,

jehož činnost byla registrována vedoucím obce Godów v registru č. WDEDG 1775/2009.

 

2. Definice:

Shop Online - nakupování online prodejců k dispozici na internetové adrese www.e-iglaki.pl, www.e-iglaki.cz, www.e-heckenpflanzen.eu, jehož prostřednictvím může kupující podat objednávku,

Předpisy - tyto předpisy týkající se online obchodu,

Prodejce -

Kupující - fyzická osoba, fyzická osoba vykonávající podnikatelskou činnost, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která využívá služby poskytované Prodávajícím elektronicky,

Spotřebitel - dospělá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, která uskutečňuje nákup, který není přímo spojen s podnikatelskou nebo odbornou činností vykonávanou prodávajícím,

registrační formulář - formulář dostupný v online obchodě, který vám umožní vytvořit účet,

Účet - označený individuálním jménem (přihlašovacími údaji) a heslem poskytnutým Kupujícím, soubor prostředků v teleinformačním systému prodávajícího, v němž jsou shromažďovány údaje kupujícího, včetně informací o zadaných objednávkách,

Formulář objednávky - formulář dostupný v elektronickém obchodě, který umožňuje zadat objednávku,

objednávka - prohlášení vůle kupujícího, které představuje nabídku uzavřít smlouvu o prodeji s prodejcem,

Smlouva o prodeji - smlouva o prodeji výrobku ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku (věstník 1964 č. 16, bod 93, ve znění pozdějších předpisů) uzavřená prostřednictvím internetového obchodu v polském jazyce,

Produkt - movitý předmět dostupný v elektronickém obchodě, který je předmětem kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím,

Doklad o koupi - daňový doklad, faktura s DPH nebo jiný doklad potvrzující koupi produktu.

 

3. Oznámení reklamní Sellerse, ceníky a další informace o produktech, uvedené na webových stránkách internetového obchodu, a zejména jejich popisy, technické a výkonové charakteristiky a cenu, je pozvánkou k uzavření dohody ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (věstník zákonů č. 16, bod 93, ve znění pozdějších předpisů).

 

4. Ustanovení těchto nařízení nejsou určeny k vyloučení nebo omezení jakýchkoli práva kupujícího, který je zároveň spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 - občanského zákoníku (.. Dz U. No. 16, pos 93, ve znění pozdějších předpisů.), Které mu jsou svěřeny podle závazných ustanovení zákona. V případě nedodržení ustanovení těchto předpisů s výše uvedenými ustanoveními jsou prioritou tato ustanovení.

 

 

§ 2

Podmínky pro zadání objednávky

1. Kupující je povinen používat internetový obchod způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy, zásadami společenského soužití a morálky, s přihlédnutím k dodržování osobních práv a práv duševního vlastnictví třetích stran.

 

2. Internetový obchod se prodává na území Polské republiky.

 

3. Objednávky lze zadávat 7 dní v týdnu po dobu 24 hodin denně. Tato položka se nevztahuje na objednávky zadané telefonicky nebo faxem.

 

4. Kupující si může vybrat jeden z následujících způsobů objednávky:

zadání objednávky vyplněním objednávkového formuláře na internetových stránkách internetového obchodu,

zadání objednávky e-mailem - e-mail,

zadání objednávky telefonicky,

zadání objednávky faxem.

 

5. Objednávky uvedené v bodě 4 tohoto odstavce, které jsou předkládány ve všední dny (v sobotu, neděli a ve svátek, budou považovány za příští pracovní den).

 

6. Potvrzení o podání a přijetí objednávky bude Prodávajícímu zasláno Prodávajícím ve formě e-mailu.

7. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou, pokud kupující obdrží e-mail uvedený v bodě. 6 tohoto odstavce.

 

8. Příkazy zadané k provedení mohou být zrušeny, dokud nebude produkt odeslán. Toto ustanovení platí pouze pro kupující, kteří jsou fyzickými osobami. V případě ostatních Kupujících nelze objednávky zrušit.

 

9. Průměrná doba trvání Objednávky (od podání až po zaslání Kupujícímu) je: 7 pracovních dnů. Vyhrazujeme si právo doručit až 21 pracovních dnů a právo změnit datum dodání, což může mimo jiné záviset na povětrnostních podmínkách atd.

 

10. Při absenci objednaných produktů ve skladu je Kupující informován o této skutečnosti a příslušné prodloužení doby zpracování objednávky ihned nejpozději do 48 hodin.

 

 

§ 3

Záruka

1. Všechny produkty, které nabízíme, jsou kryty zárukou spokojenosti na 14 dní. Během tohoto období může zákazník vrátit nepoužité zboží i bez uvedení důvodu a získání náhrady.

 

2. Záruka se vztahuje na hlízy, cibule a osivo zakoupené v III, IV, IX a X, kde je záruka 14 dní od data dodání, zatímco ve zbývající lhůtě je to 7 dnů od data dodání.

 

3. Záruka se vztahuje na rostliny a rostliny pšenice zakoupené v nádobách III, IV, IX a X, kde je záruka 1 měsíc ode dne dodání, zatímco ve zbývající lhůtě je to 14 dnů ode dne doručení.

 

4. Záruka se vztahuje na rostliny s holými kořeny zakoupenými v III, IV, IX a X, kde je záruka 1 týden ode dne doručení, zatímco ve zbývajícím období není k dispozici záruka.

 

5. Zákazník nese na ústředí společnosti žádné dodatečné náklady spojené s dodáním inzerovaného zboží. Po dohodě s klientem je možné odeslat kuriér na inzerované zboží nebo náklady na vrácení zboží zpět do společnosti budou vráceny v plné výši.

 

6. V případě neoprávněného stížnosti bude zákazníkovi účtován poplatek za vrácení a opětovné odeslání zboží.

 

7. Náklady na dopravu a balení nevracíme.

 

8. Reklamace a vrácení peněz jsou zpracovány do 7 pracovních dnů.

 

9. Reklamace budou vzaty v úvahu pouze při předložení dokladu o koupi (potvrzení, faktura).

 

10. Podmínkou pro získání záruky je výsadba a péče o rostlinu podle zahradnictví, tj.

Podklad musí být řádně připraven

JAK SE SEMENÁŘI RASTLINY V POTSÍCH, DRÁHÁCH A S KOUTY? - Po obdržení balíku od kurýra by se rostliny měly vyjmout z krabice. Pokud je výrobek v kelímcích nebo v multiplexu, napájejte rostliny, zatímco zboží s holými kořeny je namočené ve vodě při teplotě vzduchu asi 1 hodinu (teplotní amplituda nemůže být příliš vysoká). Poté připravte příkop s šířkou a hloubkou 40 cm na délku cílových výsadkových plotů. Pro výsadbu rašeliny je třeba použít rašeliniště o pH 4,5-5,5. Taková rašelina musí být namočená a smíšena tak, aby se takzvaná "Ciapa." Smíchat celý příkop s touto směsí a rostlinnými jehličkami. Zalévání ráno a večer. V horkých dnech nepoužívejte na slunci, ne spalte je. Pro první měsíc je třeba zavést zavlažování vodou (kristall žlutá) ráno a pozdní večer každé 2 dny (0,5 kg - 1000 l).

 

• Pro jedno zalévání doporučujeme použít následující poměry:

 

Pro rostliny do 80 cm použijte 25 l rašeliny 4,5-5,5 Ph a na jednu zálivku použijte 25 g. Kořenový kondicionér smíchaný s 25 l vody.

  

Pro rostliny nad 80 cm použijte 50 l rašeliny 4,5-5,5ph a na jednu zálivku rostlin použijte 50 g koření smíchaného s 50 l vody.

 

v případě, že byla rostlina zasazena v rozporu s výše uvedenými pokyny - záruka se nevztahuje

Kromě toho je záruka byl považován za opodstatněný, rašelina je třeba zakoupit v naší společnosti, nebo musí být zakoupena od jiné společnosti specializující se na prodej, obchodu nebo rašeliny, co se týče názvu na faktuře a vhodném pH 4,5-5,5, The datum fakturace nemůže být déle než 24 hodin po obdržení zařízení od kurýra

prodejce poskytující záruku předpokládá, že kupující bude pěstovat rostliny v souladu se zásadami péče o daný druh rostlin (vhodná hloubka výsadby, typ půdy, příprava půdy, hnojení a zalévání)

v případě vyšší moci, zejména v případě sucha, mrazu, napadení škůdci atd. záruka se nevztahuje.

 

10. Na výslovnou žádost kupujícího může být záruka udělena po dobu jednoho roku, avšak pouze a výhradně po předchozí konzultaci s naší společností, jelikož každá žádost bude zvažována individuálně.

 

11. Prodávající nezaručuje, že budou rostliny přijaty.

 

12. Všechny uvedené velikosti rostlin se mohou lišit až o 10% nahoru nebo dolů, tyto rozdíly jsou přijatelné pro produkty přírody a nepředstavují nedostatek kvality.

 

13. Vzory ukazují průměrné rysy zařízení. Ne všechny rostliny musí být shodné se vzorem.

 

 

§ 4

Platby

1. Ceny uvedené v elektronickém obchodě jsou vyjádřeny v polských zlotých a jsou hrubými cenami včetně všech složek, včetně DPH a cel. Ceny však nezahrnují žádné dodací náklady, které vám byly zaslány během umístění objednávky.

 

2. Každá objednávka je připojena dokladem o koupi.

 

3. Kupujícím, který není fyzickou osobou, k plnění objednávky oprávňuje prodávající vystavit doklad o koupi bez podpisu příjemce.

 

4. Kupující si při objednávce zvolí platbu. Kupující si může vybrat jeden z možných způsobů platby:

 

platba při dodání,

 

platby běžným nebo online převodem na bankovní účet prodávajícího,

 

platba v hotovosti (po obdržení produktu),

 

online platby prostřednictvím platebního systému - např. Dotpay, PayU, PayPal atd.

 

platby kreditní kartou - Visa, Visa Electron, MasterCard nebo Maestro.

 

5. Pokud kupující neuskuteční platbu do 7 dnů ode dne potvrzení objednávky, má Prodávající právo objednávku zrušit a informovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky.

 

6. Zboží je zasláno do 2 pracovních dnů od okamžiku, kdy bylo na účet prodávajícího přiděleno 100% hotovosti (s výjimkou dobírky).

 

7. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny produktů. Příkazy před vstupem změn uvedených v předchozím bodě v platnost budou provedeny v souladu s pravidly platnými v době jejich předložení.

 

8. V případě opožděné platby nejpozději do 30 dnů od data vystavení faktury nebo od data obdržení zboží bude účtován zákonný úrok.

 

 

§ 5

Dodávka a balení, jakož i povinnost dodání

1. Přeprava probíhá na náklady a riziko kupujícího. V případě, že datum pro zásilku bude mít zpoždění vinou kupujícího všechna nebezpečí z prodlení příjem rostlin projít v den připravenosti k jejich přijetí na kupujícího.

 

2. Prodávající se zavazuje řádně zabalit zboží.

 

3. V případě přírodních katastrof, jako jsou sucha, krupobití, mrazu nebo z jiných důvodů, jež nebyly způsobeny prodávajícího (např. Stávka, změna měny, jiné překážky fungování společnosti), dodací lhůta se prodlužuje do žádných překážek. Není-li doručení z výše uvedených důvodů možné, je prodejce propuštěn z povinnosti dodání. Jakékoliv nároky na náhradu škody od kupujícího nebudou přijaty.

 

 

§ 6

Rezervace vlastnictví

1. Dodané zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení, tj. Až do okamžiku, kdy kupující splácí veškeré závazky vůči nám, včetně úroků.

 

2. Prodávající neztrácí právo na dodané rostliny také tehdy, když je kupoval na vlastní půdě.

 

3. Kupující je povinen řádně pečovat o zboží, řádným skladováním, výsadbou, hnojením a zaléváním.

 

 

§ 7

Právo odstoupit od smlouvy

1. Kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku (Sbírka zákonů č 16, položka. 93z, ve znění pozdějších předpisů. D.), má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, a to bez udání důvodu do 14 dnů ode dne obdržení produktu.

 

2. Kupující nemá nárok na výše uvedené nároky v těchto případech:

a) na poskytování služeb v případě, že prodávající z plný servis s výslovným souhlasem kupujícího, který byl informován před poskytnutím že podle ustanovení Prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy,

 

b) dohody týkající se dávek, u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad kterými nemá prodávající kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 

c) smlouvy, jejichž předmětem je nepředstavovaná položka, vyrobená podle specifikace kupujícího nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,

 

d) smlouvy, jejichž předmětem plnění je předmět, který se rychle zhoršuje nebo má krátkou trvanlivost,

 

e) smlouvy o poskytování dávky je dodáván v uzavřeném obalu, který po otevření obalu se nemohou vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů po porodu v případě, že balíček byl otevřen kupujícím,

 

f) zvláštní zakázky, jejichž předmětem služby jsou předměty, které jsou po dodání z důvodu své povahy neoddělitelně spojeny s jinými položkami,

 

g) smlouvy, ve kterých Kupující výslovně požadoval, aby pro něj prodejce přišel k naléhavé opravě nebo údržbě. V případě, že prodávající poskytuje jiné než ty, jejichž výkon požadoval kupujícího, nebo poskytnutí jiné věci, než jsou díly potřebné k opravě nebo údržbě doplňkových služeb - právo na odstoupení od smlouvy nárok na kupujícího, pokud jde o doplňkové služby nebo věci

 

h) smlouvy uzavřené veřejnou dražbou.

 

3. účinné odstoupení od smlouvy uvedené v odstavci 1 tohoto článku, musí předložit písemné prohlášení ze strany kupujícího e-mailem: etomazzo@o2.pl nebo poštou, přiděleného zákonné 14 denní lhůtě od okamžiku dodání. Šablona prohlášení je uvedena v příloze č. 1.

 

4. Kupující, odstoupení od smlouvy, je povinen vrátit výrobek nezměněnou spolu s dokladem o koupi nebo jeho kopii do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

 

5. Náklady na odeslání vráceného Produktu nese Kupující.

 

6. Kupující odpovídá za snížení hodnoty produktu v důsledku jeho použití způsobem, který překračuje rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování produktu.

 

7. Prodávající zaručuje okamžitě vrácení ceny produktu a nákladů na dodání produktu kupujícímu nejpozději do 14 dnů.

 

8. Prodávající vrátí platbu za použití stejného způsobu platby, jaký používá Kupující, pokud Kupující výslovně nesouhlasil s jinou metodou vrácení, která pro něj nezahrnuje žádné náklady.

 

9. Pokud si kupující zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob doručení dodaný prodávajícím, není prodávající povinen vrátit dodatečné náklady vzniklé kupujícímu.

 

10. Návrhy produktů zaslaných na náklady prodávajícího nebo při dodání nebudou přijaty.

 

11. V případě kupujících, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu čl. . 221 občanského zákoníku (.. Sbírka zákonů č 16, bod 93, ve znění pozdějších předpisů D.), tedy lidí zapojených do právních činností přímo souvisejících s provozem své obchodní nebo profesní činnosti, odstoupení od smlouvy v tomto ohledu není zcela vyloučen - prosím obezřetné a přemýšlivý nákup.

 

12. Prodávající může zadržet platbu náhrady obdržel od spotřebitele k přijetí položky zpět, nebo doručit prostřednictvím spotřebitelského důkazy o jeho odkazy, podle toho, která událost nastane dříve.

 

 

§ 8

Stížnost

1. Kupující může Prodávajícímu podat stížnost na uzavřenou Smlouvu na adrese etomazzo@o2.pl nebo písemně na adresu sídla Společnosti.

 

2. Kupující nebude hradit žádné dodatečné náklady spojené s dodáním inzerovaného zboží do sídla společnosti. Po dohodě s klientem bude k inzerovanému produktu zaslán kuriér nebo náklady na vrácení zboží k nám budou vráceny v plné výši. V případě neoprávněné reklamace bude zákazník účtován na úhradu vrácení a opětovné odeslání položky.

 

3. Kupující může požadovat bezplatnou opravu nebo výměnu za zboží, které je v souladu se smlouvou. Pokud se oprava nebo výměna ukáže jako nemožná nebo příliš nákladná a hlášená vada bude významná, může kupující odstoupit od smlouvy se žádostí o vrácení peněz.

 

4. K podání stížnosti je vyžadován doklad o zaplacení nebo faktura, která potvrzuje nákup zboží od daného Prodávajícího.

 

5. Správně podaná stížnost by měla obsahovat alespoň:

 

jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu kupujícího,

 

datum uzavření dohody, která je základem stížnosti,

 

předmět stížnosti s uvedením požadavku Kupujícího,

 

všechny okolnosti odůvodňující stížnost společně s popisem postupu výsadby,

 

přiložený doklad o koupi zboží ve formě dokladu nebo faktury,

 

přiložený doklad o koupi rašeliny ve formě faktury,

přiložený doklad o koupi rafinátu - (kristall žlutá) ve formě faktury,

šablona stížnosti obsahuje přílohu č. 2.

 

6. Pokud údaje předané ve stížnosti nebo informují, že jsou splněny, před posouzením stížnosti prodávající požádá stěžovatele o jeho doplnění v uvedeném rozsahu.

 

7. Odpověď na stížnost bude zaslána na e-mailovou adresu poskytnutou Kupujícím nebo na tradiční poštovní adresu.

 

 

§ 9

Ochrana osobních údajů a zabezpečení osobních údajů

1. Správce databází osobních údajů poskytovaných spotřebiteli skladu je prodávajícím.

 

2. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 a zákonem o elektronických službách ze dne 18. července 2002. Nákupem a poskytováním osobních údajů prodávajícímu při objednávce souhlasí s tím, že prodávající prodá za účelem dokončení objednávky. Kupující má možnost kdykoli prohlížet, opravovat, aktualizovat a mazat své osobní údaje.

 

 

§ 10

Místo plnění a příslušnost soudu

1. Místo plnění závazku vyplývajícího z kupní smlouvy je Godów. Příslušným soudem pro vyřešení případných sporů je soud ve Wodzisław Śląski nebo jiný soud v zemi označený klientem.

 

 

§ 11

Rozhodující klauzule

1. V případě profesních sporů, zejména pokud jde o kvalitu rostlin, bude jedna ze stran jmenována nezávislým odborníkem. Jmenování hodnotitele nevylučuje možnost požadovat ujednání společnému soudu.

 

 

§ 12

Závěrečná ustanovení

1. Žádné ustanovení těchto předpisů nemá v úmyslu porušovat práva kupujícího. Tam lze také interpretovat tímto způsobem, jako je tomu v případě nedodržení jakékoliv části pravidel rozhodné právo Prodejce prohlašuje, bezpodmínečnou kapitulaci a uplatňování tohoto zákona namísto napadeného ustanovení pravidel.

 

2. Prodávající si vyhrazuje právo zavést omezení používání internetového obchodu v důsledku jeho technického servisu, údržby nebo práce na zlepšení jeho funkčnosti. Současně se prodejce zavazuje, že vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že tyto přestávky budou probíhat v nočních hodinách a budou co nejkratší.

 

3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Pravidla. Změny vstoupí v platnost v okamžiku výslovně uvedeným prodávajícím, nejdříve však po 7 dnech od jejich zveřejnění. Příkazy před vstupem změn uvedených v předchozí větě v platnost budou učiněny v souladu s pravidly platnými v době jejich předložení.

 

4. Vrácení produktů zaslaných na náklady prodávajícího nebo při dodání nebude přijato.

 

5. Jakékoli spory mezi stranami budou řešeny smírně nebo za přítomnosti nezávislého a nestranného mediátora. Pokud však spor nelze vyřešit smírně, a to i prostřednictvím zprostředkování, příslušnost Soudního dvora bude určena v souladu s obecně použitelnými ustanoveními v Polské republice.

 

6. Ve věcech, které se nevztahují uvedená nařízení se vztahují příslušná ustanovení polských právních předpisů, zejména zákon ze dne 23. dubna 1964 - občanského zákoníku (. Dz U. 1964 No. 16, pos 93, ve znění pozdějších předpisů.). A zákon ze dne 30. května 2014 práva spotřebitele (zákon č. 827 z roku 2014) a další relevantní.

 

7. Společnost E-TOMAZZO se zavazuje dodávat zboží bez vad, s výjimkou závad uvedených v prodejní nabídce.

 

8. Kupující, který je spotřebitelem má možnost využívat mimosoudní vyřizování stížností a nápravu Permanent spotřebitele Rozhodčího soudu při zemském inspektora obchodní inspekce v Katovicích. Informace o přístupu k výše uvedeným způsob a postupy pro řešení sporů lze nalézt na adrese http://www.uokik.gov.pl v záložce "Uspořádání spotřebitelských sporů".

 

9. Předpisy jsou platné od 25. prosince 2014.

 

 

 

ÚDAJE SPOLEČNOSTI:

NÁZEV: E-TOMaZZo TOMASZ ZIELECKI

ADRESA: ul. 1 Maja 230, 44-340 Godów

DIČ: 6472519066

 

Orgán, který zaregistroval hospodářskou činnost: vedoucí obce Godów

Číslo v registru: Ne. WDEDG 1775/2009

 

Kontaktní údaje:

E-TOMAZZO TOMASZ ZIELECKI

1. Maja 230

44-340 Godów

MAIL: etomazzo@o2.pl

MAIL: THOMASZZIELECKI@GMAIL.COM

 

KANCELÁŘ TELEFON:

+48 6666 333 00

+48 505 800 785

  • Přidat odkaz na:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com


tel: +48 505 800 785     tel: +48 666 633 300     email: etomazzo@o2.pl
zamknij X
Witaj, nie znalazłeś nic ciekawego?

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami cenowymi - zapraszamy na nasz Facebook.

Informujemy także o nowym asortymencie... bądźmy w kontakcie - polub nas